Place Order And Earn Something in Return

Conversion Rate: 10.00  = 1 Points

, , , ,

PROFILNA BLANJALICA-NAMJENSKA DEBLJAČA


POGLEDAJ VIDEO

Profilna blanjalica  OLMO ili namjenska debljača namjenski prilagođena profilnom blanjanju širokih piljenica masivnog drva. Letve koje se dobiju kasnijim propiljivanjem  profiliranih piljenica se koriste kod vitlanja piljenog masivnog drva .Radna širina stroja je 1050 mm . Piljenice se ulažu u stroj po određenim kutom koji dozvoljava dužina obratka . Noževi debljače su nazubljeni tako da se dobiju koso raspoređeni profilni utori po cijeloj površini piljenice .Glavni pogonski motor je 15 KS /11 kW sa kompletno novim ožičenjem stroja i upravljačkim panelima . Za besprijekoran pomak obratka kroz stroj napravljena su dva dodatna pogonjena sklopa s čeličnim nazubljenim valjcima pogonjenih preko reduktora s VF regulacijom brzine. Treći sklop pomaka je od samog stroja i nalazi se u zoni radne glave . Trenutna podešena brzina je 6 m/ min  a sa skidanjem blokade moguća je za neke druge namjene stroja  i  12 m/ min .  Za osiguravanje što mirinijeg prolaza obratka kroz stroj na ulazu i izlazu stroja je gornji pneumatski pritisni valjak stabiliziran lijevo i desno na linearnim vodilicama za konstantan pritisak na obradak po cijeloj radnoj širini. Podizanje i spuštanje radne ploče manualno ,  bočno preko okretnog kola . Integriran usisni kolektor za skupljanje blanjevine s mehaničkim zatvaračem . Potreban usisni kapacitet minimalno 4500 m3/h.Potrebno dnevno čišćenje stroja i kontrola razine ulja u reduktorima 1 x tjedno.
KOD: 00002037RSP

diker dikerica diht dihterica

 

Pošaljite nam upit

Datum zadnjeg ažuriranja cijene: 12.05.2020

Na upit