Projektiranje i automatizacija

Izrada kompletnih rješenja u automatizaciji što obuhvaća:

Projektiranje i izrada strojarskih konstrukcija

Izrada električnih shema i elektro-ormara

Reparacija elektromotora

Programiranje PLC-a

Izrada vizualizacije i korisničkog sučelja (HMI)

Nadogradnje postojećih sustava (retrofit)

Izrada potrebne tehničke dokumentacije

Projektiranje i izrada strojarskih konstrukcija i dijelova:

Kompletne strojarske konstrukcije i proizvodne linije

Izrada manipulatora (elektro i pneumatskih)

Izrada transportera (pužni i tračni)

Strojna obrada (glodanje, tokarenje, brušenje)

Čišćenje i reparacija

Balansiranje

Izrada električnih shema i elektro-ormara:

Projektiranje i izrada električnih shema (EPLAN)

Izrada novih elektro-ormara

Obnova postojećih elektro-ormara

Izrada upravljačkih panela

Programiranje PLC-a i izrada vizualizacije:

Programiranje PLC-a Siemens

Izrada vizualizacije HMI – SCADA