SECAL VPL i / VPL d seria

model: VPL  i / d seria

stanje: Novo postrojenje

Opis:

Parionice se koriste za poboljšavanje mehaničkih osobina drveta , eliminaciju raznih pategenih organizama te za obojenje samog drva . Proces parenja može biti direktan VPL d seria gdje se  para pod niskim tlakom uvodi direktno u komoru za parenje i drugi način je indirektno parenje gdje voda iz rezervoara isparava u komori .Rezervoar je grijan s uronjenim grijačima .Vođenje  procesa je  elektronički kontrolirano. Kapacitet komore ovisno o potrebama kupca 15- 150 m3 . Modularna gradnja komore .

 

 

Na upit