Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu:

Hudek Zagreb d.o.o.

Adresa: Sunekova 145, 10040 Zagreb

OIB: 43013193376

Telefon: +385 1 2983 130

Email: info@hudek.hr

Tvrtka upisana u trgovački registar:

Trgovački sud u Zagrebu,

MBS: 080507931

Transakcijski računi:

Hrvatska poštanska banka d.d.

IBAN: HR8025030071100033672

SWIFT: VBCRHR22

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

IBAN: HR6324840081106375395

SWIFT: RZBHHR2X

 1. ČLANAK – OPĆE ODREDBE
  1. U ovim uvjetima poslovanja “Prodavatelj” je Društvo s ograničenom odgovornošću Hudek Zagreb d.o.o. (OIB:43013193376), 10040 Zagreb, Sunekova 145, a “Kupac” je svaka osoba koja kupuje predmete i/ili usluge koje Prodavatelj prodaje, “Korisnik” se smatra ona osoba koja na bilo koji način pregledava sadržaj istaknut na web stranici www.hudek-zagreb.hr.
  2. Uvjeti se odnose na postupak komunikacije, uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja vezana za poslovanje između Prodavatelja i Kupca.
  3. Zaključivanjem ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine, smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja.
  4. Ugovor je sporazum o kupoprodaji predmeta i/ili usluga koje Prodavatelj prodaje, sklopljen putem ponude Prodavatelja koju Kupac prihvati
  5. Tvrtka Hudek Zagreb d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene.

2. ČLANAK – TEMELJ UGOVORA

  1. Ponuda Prodavatelja je pisani prijedlog, uključujući i ponudu učinjenu elektroničkim putem, za sklapanje ugovora poslan određenoj osobi koji sadrži sve bitne sastojke ugovora. Narudžba Kupca je poziv Prodavatelju da izvrši ono što je sadržano u ponudi Kupcu. Prodavatelj nije vezan svojom ponudom, te isključuje svoju obvezu da održi ponudu.
  1. Sve ponude učinjene Kupcima moraju biti u skladu sa ovim Općim uvjetima poslovanja, a uvjeti Kupca koji su u suprotnosti s ovim Općim uvjetima poslovanja ne primjenjuju se, osim ako Prodavatelj izričito pristane u pisanom obliku na njihovu primjenu. Jednom dani pristanak odnosi se samo na pravni posao za koji je dan.
  2. Kada Prodavatelj primi pisanu izjavu Kupca da prihvaća ponudu, uključujući i izjavu u elektroničkom obliku, smatra se da je sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Smatra se da je Ugovor o kupoprodaji sklopljen i kada Kupac prihvati dostavu robe upućene od Prodavatelja.
  3. Sklapanjem Ugovora o kupoprodaji smatrat će se da je Kupac prihvatio ove Opće uvjete poslovanja i da je odustao od vlastitih uvjeta koji su u suprotnosti sa ovim uvjetima, osim u slučaju da je ponudom predviđeno sklapanje nekog drugog ugovora koji u tom slučaju regulira daljnje odnose Prodavatelja i Kupca. Niti jedna narudžba učinjena od strane Kupca prema Prodavatelju se neće smatrati prihvaćenom od strane Prodavatelja ako isti po toj narudžbi ne učini Ponudu u pisanom obliku, uključujući i elektronički oblik, ili po toj narudžbi ne isporuči robu Kupcu.
  4. Prodavatelj će u svakoj Ponudi navesti rok u kojem je vezan svojom ponudom, te je isti vezan Ponudom samo do isteka tog roka koji je u ponudi naznačio s tim da Prodavatelj u pisanom obliku, uključujući i elektronički oblik, može produljiti taj rok valjanosti.
  5. Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.
  6. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (mail, narudžbenica, web shop).
  7. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

3 . ČLANAK – OPĆE KORIŠTENJE INTERNETSKE STRANICE www.hudek-zagreb.hr

  1. Tvrtka Hudek Zagreb d.o.o. izdavač je internet stranice hudek-zagreb.hr.
   Svoju upoznatost i suglasnost s ovdje iznesenim Uvjetima poslovanja i pravilima izjavljujete svakim daljnjim korištenjem ovih internetskih stranica. Isto tako svakim daljnjim korištenjem pristajete na korištenje internetskih stranica sukladno tim uvjetima.
  2. Korištenjem sadržaja ovih web stranica, korisnik prihvaća rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
  3. Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani.
  4. Ukoliko Internet stranica pruža mogućnost uspostavljanja veze do drugih Internet stranica na koje nemamo nikakav utjecaj, nismo odgovorni za točnost i potpunost sadržaja te niti za negativne posljedice koje bi mogle proizaći iz uporabe drugih stranica.

4. ČLANAK – PROCES NARUDŽBE PROIZVODA PUTEM INTERNETSKE STRANICE

www.hudek-zagreb.hr

  1. Proces narudžbe putem internetske stranice www.hudek-zagreb.hr vrši se na način da Kupac dodaje proizvode u košaricu te nakon dovršetka procesa narudžbe dobiva potvrdu o narudžbi na svoju e-mail adresu. Nakon uspješne narudžbe Kupac će na svoju e-mail adresu dobiti službenu ponudu od strane prodajnog predstavnika s točnim cijenama i rokovima isporuke ukoliko su drugačiji od navedenog na internetskoj stranici.
  2. Sve cijene navedene na internetskoj stranici www.hudek-zagreb.hr su veleprodajne (bez PDV-a) te će se prilikom kreiranja narudžbe PDV uračunati u konačnu cijenu.
  3. Narudžbom proizvoda kupac prihvaća Opće uvijete poslovanja navedene na ovim stranicama, a proces narudžbe potrebno je završiti do kraja po čijem završetku će Kupac dobiti potvrdu o narudžbi na svoju unesenu e-mail adresu.
  4. Prodavatelj narudžbu može odbaciti odnosno ne isporučiti robu ako se ustanovi da je došlo do zloupotrebe Internet stranice ili ako se utvrdi da su uneseni podaci netočni ili nepotpuni.
  5. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za točnost podataka proizvoda uključujući slike proizvoda, cijene i stanje zaliha.
  6. Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Hudek Zagreb d.o.o. unaprijed ispričava svojim Kupcima i Korisnicima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.
  7. Proizvodi koje Kupac doda u košaricu ne smatraju se rezerviranim niti se smatra da je time nastala obveza Prodavatelja na prodaju tih proizvoda, dok proces narudžbe ne bude završen te Kupcu stigne potvrda narudžbe.
  8. Na internetskoj stranici Prodavatelja www.hudek-zagreb.hr Proizvodi dulji od 2,0 m mogu se staviti u košaricu prilikom čega može doći do ostvarivanja besplatne dostave, no dostava za pakete dulje od 2,0 m nije moguća.
  1. Na internetskoj stranici Prodavatelja moguće je ostvariti pravo na besplatnu dostavu uz uvjet da Kupac prijeđe cijenovni prag u iznosu od 199,08 € (1.500,00 kn) (sa PDV-om) i da ukupna narudžba ne prelazi 40,00 kg težine. Ukoliko narudžba prelazi maksimalnu dopuštenu težinu od 40,00 kg, narudžba će biti podjeljena u 2 ili više paketa ovisno o težini prilikom čega će biti naplaćena dostava za sve dodatne pakete u iznosu od 5,31 € (40,00 kn) + PDV po paketu.
  2. Strojevi iz odjela Strojeva i aluminijski profili ne mogu se staviti u košaricu te ne podliježu uvjetima besplatne dostave
  3. Prodavatelj će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Prodavatelj nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.
  4. Prodavatelj će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.Ti proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti posebne prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje posebnog oblika prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje, Prodavatelj neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na posebni oblik prodaje kojem je istekao rok.
  5. Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Hudek Zagreb d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Korisnika.
  6. Prodavatelj ne jamči da će web stranica uvijek biti dostupna te da neće sadržavati viruse. Korištenje stranice je na vlastitu odgovornost

5. ČLANAK – PRODAJA ALATA I USLUGA

  1. Kupcima se prodaja robe i usluga vrši u poslovnici Prodavatelja u trenutku plaćanja
  2. “Prodaja pouzećem” vrši se prilikom preuzimanja, odnosno uručenja robe Kupcu od strane dostavne službe
  3. Prodavatelj je izvršio obvezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
  4. Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati račun/otpremnicu. Kupac je dužan na računu/otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu i potpis osobe koja preuzima robu
  5. Kupac nema pravo otkazati sklopljeni ugovor koji se odnosi na robu koja je naručena u skladu s posebnim zahtjevima Kupca i koja je prilagođena potrebama konkretnog kupca. Smatra se da je roba naručena u skladu s posebnim zahtjevima Kupca i prilagođena potrebama konkretnog kupca u slučaju kada Prodavateljev dobavljač proizvede robu ili završi proizvodnju robe tek nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora između Kupca i Prodavatelja.

6. ČLANAK – ROKOVI ISPORUKE

  1. Prodavatelj isporučuje robu Kupcu pod uvjetom da Kupac prethodno ispuni sve ugovorne obveze prema Prodavatelju.
  2. Prodavateljev rok isporuke određuje se u ponudi, a počinje teći, ako nije drugačije ugovoreno, od dana kada je Prodavatelj zaprimio pisanu izjavu o prihvaćanju ponude (narudžbenica, potvrda o uplati i slično).
  3. Dan zaprimanja prihvata ponude i narudžbe od Kupca, dan potpisivanja ugovora, dan dostave svih materijala u ispravnom obliku/formatu, kao i dan prispijeća uplate ne uračunavaju se u rok isporuke, već on počinje teći prvi sljedeći radni dan. Kada je rok isporuke ugovoren u danima, u rok isporuke ne računaju se neradni dani (subota, nedjelja i državni blagdani u Republici Hrvatskoj).
  4. Ugovoreni rokovi isporuke na ponudama su temeljeni na informacijama dobavljača i poddobavljača, a zbog općenito napete situacije na tržištu i u transportnoj logistici nažalost može doći do neočekivanih kašnjenja.
  5. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora
  6. Kupac ne može tražiti naknadu štete ukoliko uslijed opravdanih razloga tj. više sile (kao npr. devizne i trgovačko-političke mjere, štrajkovi, ratovi, nedostatak sirovina, kvarovi strojeva u proizvodnji, požari, vremenske nepogode i sl.) nije moguće isporučiti robu.

7. ČLANAK – REKLAMACIJE

  1. Kupac svojim potpisom na otpremnici preuzima robu, prema vanjskim pokazateljima, u količini i vrijednosti kao ispravnu. Neznatna odstupanja isporučene robe u odnosu na ponudu ili uzorak u smislu veličine, kakvoće i boje, ne smatraju se nedostatkom.
  2. Kupac je obvezan provjeriti robu odmah nakon njezinog preuzimanja i pisanim putem prijaviti Prodavatelju bilo kakav eventualni materijalni nedostatak uz priloženu evidenciju koja se odnosi na prigovor najkasnije u roku od 3 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju prigovora, Kupac mora poslati robu na Prodavateljevu adresu o vlastitom trošku.
  3. Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke prodane robe unutar 6 mjeseci od njezine isporuke Kupcu.
  4. Kupac je obvezan osigurati da robu koju je Prodavatelj isporučio ispita kvalificirana osoba. Kupac je također obvezan osigurati da robu koju je Prodavatelj isporučio instalira kvalificirana osoba.
  5. Prodavatelj otprema robu Kupcu u standardnom pakiranju sukladno njegovim standardima. Prodavatelj može naplatiti Kupcu troškove pakiranja i ambalaže. Na poseban zahtjev Kupca Prodavatelj može spakirati robu na drukčiji način, ali u tom je slučaju Kupac obvezan platiti troškove takvog pakiranja i ambalaže. Prodavatelj nije odgovoran za štetu nastalu uslijed takvog pakiranja ili zbog takve ambalaže. Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke koje Kupac ne može utvrditi prilikom preuzimanja robe (takozvani skriveni nedostaci), ako oni nastanu unutar 6 mjeseci od dana preuzimanja i proizašli su iz razloga koji je postojao u trenutku isporuke, pod uvjetom da Kupac obavijesti Prodavatelja o tome pisanim putem uz priloženu evidenciju koja se odnosi na prigovor odmah nakon što nedostatak nastane, a najkasnije u roku od 3 dana od dana njegovog nastanka.
  6. Kupac mora dostaviti robu na koju ulaže prigovor u Prodavateljevo registrirano sjedište ili je onamo poslati o vlastitom trošku. Kupac mora u prijavi precizirati i točno opisati materijalne nedostatke, omogućiti Prodavatelju da provjeri robu na koju se ulaže prigovor te sastaviti izjavu o navodnim materijalnim nedostacima. U slučaju materijalnih nedostataka, Kupac je dužan ponuditi Prodavatelju dvije mogućnosti – da popravi robu ili da ukloni materijalni nedostatak. Ako popravak nije moguć ili uklanjanje nedostatka ne uspije, Kupac traži od Prodavatelja zamjenu robe.
  7. U slučaju materijalnih nedostataka Kupac je dužan sastaviti reklamacijski zapisnik i proslijediti ga u Hudek Zagreb d.o.o. najkasnije u roku od 30 dana od otkrivanja nedostatka. Robu čiju je kvalitetu Kupac reklamirao, Kupac je dužan čuvati od oštećenja do konačnog razjašnjenja reklamacije.
  8. Razuman rok za uklanjanje nedostatka ili zamjenu robe ne smije biti duži od 45 dana. Nakon uklanjanja nedostatka Kupac je obvezan preuzeti popravljenu ili zamijenjenu robu u sjedištu Prodavatelja. Ako uklanjanje nedostatka ne uspije, a Prodavatelj nije u mogućnosti zamijeniti robu, Kupac može zatražiti nižu kupovnu cijenu ili može odustati od ugovora.
  9. Kupac nema pravo odustati od ugovora u slučaju manjih materijalnih nedostataka ili neusklađenosti s ugovorom. Ako odustane od ugovora, Kupac nema pravo na dodatnu naknadu zbog nedostatka.
  10. Ukoliko Kupac prvi počne uklanjati ili proizvoljno ukloni nedostatak, sam ili uz pomoć trećih osoba, a da nije omogućio Prodavatelju da provjeri robu i sastavi izjavu o materijalnim nedostacima, Prodavatelj više nije odgovoran za materijalne nedostatke.
  11. Pokaže li se da roba nema materijalnih nedostataka ili da nedostatak proizlazi iz nepravilne i nestručne instalacije ili spajanja, ili da Prodavatelj nije odgovoran za nedostatak, Kupac je obvezan nadoknaditi sve nastale troškove.
  12. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda ukoliko je plaćanje izvršeno unaprijed, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

8. ČLANAK – JAMSTVO

  1. Prodavateljevo jamstvo počinje vrijediti od dana isporuke robe i primjenjuje se na tehnički besprijekorno funkcioniranje robe. Primjenjuju se pisani uvjeti i odredbe za potrošački proizvod koji su otisnuti na jamstvenom listu robe. Prodavatelj daje jamstvo za cijeli proizvod, što podrazumijeva da je proizvod tehnički ispravan i da će Prodavatelj besplatno popraviti sve nedostatke koji bi se mogli pojaviti na proizvodima unutar 12 mjeseci od dana njihove isporuke kupcu, ili da će zamijeniti proizvod.
  2. U slučaju izvršenja Prodavateljeve odgovornosti koja se odnosi na jamstvo za ispravno funkcioniranje proizvoda, Kupac je obvezan dostaviti Prodavatelju proizvod na koji se ulaže prigovor. Važećima se smatraju uvjeti jamstva koji su otisnuti na jamstvenom listu priloženom uz proizvod.
  3. Jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je trajao popravak robe.
  4. Trošak prijevoza stvari radi popravka ili zamjene, kao i rizik za propast i oštećenje stvari za to vrijeme snosi Kupac
  5. Prodavatelj ne preuzima prema Kupcu nikakvu ugovornu odgovornost za nastalu štetu, osim izravne odgovornosti koja se odnosi na jamstvo za ispravno funkcioniranje proizvoda ili izravne odgovornosti za materijalne nedostatke ili za bilo kakvu štetu za koju bi Prodavatelj mogao biti odgovoran.
  6. Ovim Općim uvjetima poslovanja Prodavatelj izričito isključuje svaku Prodavateljevu odgovornost za štetu koja bi mogla biti prouzročena Kupcu prilikom ulaganja prigovora ili uklanjanja materijalnih nedostataka ili nedostataka koji se odnose na jamstvo, u pogledu isporučene robe.

9. ČLANAK – DOSTAVA

  1. Prilikom svake narudžbe Kupac će biti obaviješten o načelnom vremenu isporuke koje ne obvezuje Prodavatelja te ne odgovara za eventualna kašnjenja od strane (dostavnih) kurirskih službi.
  2. Na području Hrvatske (osim Otoka) Prodavatelj osigurava isporuku u roku od 3-5 radnih dana za pošiljke do 40 kg težine i 2,0 m duljine ili za pošiljke kombiniranih dimenzija kojima zbroj najdulje stranice i opsega nije veći od 300 cm. Teže pošiljke Prodavatelj može rasporediti u više paketa ili ih, uz dogovor s Kupcem, dostavlja kamionskom dostavom s rokom isporuke od 5 do 7 radnih dana.
  3. Ukoliko paket prelazi 2,0 m duljine, kurirska služba ne može preuzeti paket te dostava takvog paketa je moguća jedino kamionskom isporukom. Na internetskoj stranici Prodavatelja www.hudek-zagreb.hr Proizvodi dulji od 2,0 m mogu se staviti u košaricu prilikom čega može doći do ostvarivanja besplatne dostave, no kurirska dostava za pakete dulje od 2,0 m nije moguća.
  4. Ukoliko ukupna narudžba prelazi težinu od 40 kg, narudžba će biti razdvojena u 2 ili više paketa ovisno o težini prilikom čega će biti naplaćena dostava za sve dodatne pakete.
  5. Na internetskoj stranici Prodavatelja moguće je ostvariti pravo na besplatnu dostavu uz uvjet da Kupac prijeđe cijenovni prag u iznosu od 199,08 € (1.500,00 kn) (sa PDV-om) i da ukupna narudžba ne prelazi 40,00 kg težine. Ukoliko narudžba prelazi maksimalnu dopuštenu težinu od 40,00 kg, narudžba će biti podjeljena u 2 ili više paketa ovisno o težini prilikom čega će biti naplaćena dostava za sve dodatne pakete u iznosu od 5,31 € (40,00 kn) + PDV po paketu.

10. ČLANAK – NAČINI PLAĆANJA

  1. Virmansko plaćanje – Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl. Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.
  2. Plaćanje pouzećem – Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.
  3. Plaćanje u trgovini – plaćanje se izvršava u gotovini ili karticama Diners, Visa, MasterCard, Maestro, Visa Premium. Plaćanje karticama se izvršava isključivo jednokratno.

11. ČLANAK – PRAVO VLASNIŠTVA

  1. Prodavatelj zadržava pravo vlasništva na prodanoj robi nakon svake isporuke, sve dok Kupac ne plati punu kupovnu cijenu za isporučenu robu nakon svake isporuke. Ova odredba primjenjuje se i u slučaju da Kupac sastavi, instalira ili na bilo koji drugi način izmijeni identitet robe.
  2. U slučaju da Kupac preproda robu prije nego što ispuni svoje ugovorne obveze prema Prodavatelju, Kupac je obvezan obavijestiti novog kupca o zadržavanju prava vlasništva. U suprotnom je Kupac odgovoran za štete nastale zbog izostanka davanja obavijesti.
  3. Troškove naplate ili ovrhe prouzročene Kupčevim neispunjavanjem obveza snosi Kupac. U slučaju ovrhe ili sličnih zahtjeva trećih strana koji uključuju Prodavateljevu robu, Kupac mora odmah obavijestiti treću stranu o postojećoj klauzuli o zadržavanju prava vlasništva.

12. ČLANAK – VIŠA SILA

  1. Ukoliko nakon zaključenja ugovora bez krivnje Prodavatelja nastupe određene okolnosti koje otežavaju ili onemogućavaju ispunjenje obveza zbog više sile npr. rata, pobune, građanskog ustanka, intervencije vlade ili javnih vlasti, požara, poplave, štrajka u poslovanju, uvoznog ili izvoznog embarga, pandemije ili bilo kojih sličnih razloga koji mogu odgoditi ili spriječiti proizvodnju i isporuku prodane robe. Prodavatelj ima pravo na raskid ugovora uz obvezu slanja obavijesti kupcu o nastupu takvih okolnosti.
  2. Ukoliko je isporuka bez nedostataka i pravovremena isporuka privremeno spriječena zbog jednog ili više gore navedenih razloga, isporuka je odgođena za vrijeme koje odgovara trajanju smetnje uz dodatak razumnog vremena koje se u tim okolnostima smatra potrebnim za povrat u normalno stanje. Isporuka na dan odgođene isporuke smatra se pravovremenom u svakim slučaju.
  3. Ukoliko se nemogućnost isporuke predviđa u trajanju od više od tri mjeseca, Kupac je ovlašten raskinuti ugovor.

13. ČLANAK – ZAVRŠNE ODREDBE

  1. Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.
  2. Opći uvjeti poslovanja dostupni su u poslovnici Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalozima izdanim od 2022. godine nadalje
  3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.
  4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

 

OPĆI UVIJETI PRODAJE STROJEVA

I – općenito

Ovi “OPĆI UVJETI PRODAJE” uređuju odnose o nabavi strojeva, alata i opreme sklopljene između HUDEK ZAGREB d.o.o u daljnjem tekstu Prodavatelj i Kupac. Opći uvjeti prodaje sastavni su dio svih trgovinskih odnosa između stranaka, osim ako su se stranke dogovorile drugačije u pisanom obliku. Stupanjem u trgovinski odnos, smatra se da Kupac prihvaća ove Opće uvjete prodaje. Ukoliko se uvjeti na ugovoru ili ponudi razlikuju od ovih Općih uvjeta prodaje, važeći su uvjeti na Ugovoru ili ponudi.

II – Ponuda

Ponuda mora sadržavati: glavna obilježja proizvoda, jedinicu mjere i količinu. Naziv i sjedišt firme Prodavatelja, telefonski broj te, adresu elektroničke pošte, cijenu proizvoda i/ili usluge, uvjete plaćanja, uvjete isporuke robe ili uvjete pružanja usluge, rok isporuke robe ili pružanja usluge. Ponuda za Kupca nije obvezujuća do trenutka prihvaćanja ponude. Kupac prihvaća ponudu narudžbom. Kada Kupac prihvati ponudu, ponuda se smatra ugovorom između Prodavatelja i Kupca.
III – Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude u pravilu iznosi 5 dana ukoliko nije drugačije naznačeno na ponudi. Ukoliko Kupac prihvati ponudu nakon isteka valjanosti ponude, Prodavatelj može proglasiti ponudu nevažećom. Kada prodavatelj proglasi ponudu nevažećom, obaveze iz te ponude za Prodavatelja su ništavne.

IV – Narudžba

Obaveze Prodavatelja i Kupca definirane u ponudi i u ovim Općim uvjetima prodaje postaju valjane ako Kupac prihvati ponudu prije isteka roka njene valjenosti. Ako Kupac uplati novčana sredstva kako je naznačeno na ponudi, smatra se da je prihvatio ponudu, to jest izdao Narudžbu. Narudžbom Kupac izričito prihvaća ove OPĆE UVJETE PRODAJE.

V – Otkazivanje narudžbe

Kupac može izmijeniti ili opozvati svoju narudžbu bez naknade samo u slučaju ako uplata sredstava od strane Kupca na račun Prodavatelja još nije dospjela ili se provedba može opozvati. Samo pisane izmjene i otkazivanja narudžbi smatraju se valjanima. U slučaju otkazivanja narudžbe nakon uplate novčanih sredstava na račun Prodavatelja, Kupac će biti odgovoran za sve troškove nastale u vezi s otkazivanjem koje će Prodavatelj naplatiti u visini stvarno nastalih troškova, a minimalno u iznosu od 70,00 € (527,42 kn). Smatrat će se da je Kupac otkazao narudžbu, za što nije potrebno pismeno otkazivanje, i u slučaju da Kupac ne preuzme robu u roku 60 dana od obavijesti da je roba spremna za isporuku, a dogovoreno je osobno preuzimanje robe na adresi firme Prodavatelja. Tada Prodavatelj ima pravo zadržati robu, a uplaćena sredstva se smatraju naknadom za stvarno nastale troškove, te ih Prodavatelj nije dužan vratiti kupcu. O takvom postupanju će Prodavatelj pravovremeno pismeno obavijestiti kupca.

VI – Isporuka robe

Za robu koja je na stanju, rok isporuke obično iznosi 3 radna dana od uplate sredstava, a za robu koja nije na stanju na ponudi će biti naveden rok isporuke koji je Prodavatelju komunicirao proizvođač te robe. Prodavatelj se izričito odriče svake odovornosti za direktnu ili indirektnu štetu koja je proizašla zbog prekoračenja rokova isporuke.
Rok isporuke naznačen na ponudi će početi teći na dan dospjeća sredstava na bankovni račun Prodavatelja. Isporuka robe se izvršava u trenutku preuzimanja robe na skladištu Prodavatelja ili nekom drugom dogovorenom mjestu i to od strane kupca ili osobe ovlaštene od strane kupca. Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na Kupac u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on naveo, roba predana u posjed. Pri preuzimanju robe kupcu će biti uručen dokument s kojim se potvrđuje izdavanje robe.

VII – Kontrola robe

Kupac je dužan izvršiti pregled preuzete robe u smislu količine i kvalitete odmah po primitku na adresi preuzimanja / dostave. Stranke su suglasne da se roba smatra isporučenom na datum fizičkog primitka iste.

VIII – Povrat robe

Povrat robe je iznimno dopušten ukoliko su se stranke pismeno usuglasile o mogućnosti povrata. U tom slučaju Kupac snosi troškove povrata. Pri preuzimanju robe od Kupca, Prodavatelj će popisati sve tragove korištenja i eventualne manjkavosti na robi, te će za taj iznos umanjiti novčana sredstva koja će biti vraćena Kupacu.

IX – Odgoda isporuke robe

U slučaju kada Kupac samostalno organizira preuzimanje robe sa skladišta, Prodavatelj zadržava pravo odgoditi isporuku ukoliko je prijevozno sredstvo kojim Kupac želi prevesti robu neadekvatno za prijevoz te robe. Kupac zadržava pravo proglasiti vozilo neadekvatnim za prijevoz robe bez navođenja razloga. Neadekvatno vozilo je ono vozilo koje ugrožava sigurnost vozača tog vozila i/ili druge sudionike u prometu, te ako prijevozom robe postoji mogućnost nastanka materijalne štete na robi koja se prevozi, vozilu koji robu prevozi ili na ostalim vozilima u prometu.

X – Naknada za skladištenje

U slučaju kada je na ponudi navedeno da će Kupac samostalno preuzeti robu sa skladišta Prodavatelja, Kupac je dužan to učiniti najkasnije u roku od 8 radnih dana nakon slanja obavijesti da je roba spremna za isporuku, inače Prodavatelj zadržava pravo teretiti Kupca za troškove skladištenja u iznosu od 0,5% od vrijednosti računa za svaki dan zakašnjenja. Ukoliko Kupac ne preuzme robu u roku 60 dana od slanja obavijesti da je roba spremna za isporuku, Prodavatelj smatra da je Kupac odustao od narudžbe robe, te se primjenjuju odredbe iz Čl. V.

XI – Jamstveni list

Prodavatelj će, ako nije drugačije dogovoreno, kupcu izdati jamstveni list za sve nove i nekorištene strojeve za koje vrijedi jamstvo. Jamstvom Prodavatelj jamči da će stroj u jamstvenom roku pri normalnoj i pravilnoj upotrebi, kako je navedeno u uputama za upotrebu, raditi bez greške.

XII – Odricanje od odgovornosti za kvarove

Prodavatelj nije odgovoran za kvar ili nedostatke robe ukoliko su one rezultat pogrešne narudžbe Kupca, ukoliko se roba ne koristi u skladu s njenom namjenom, ili oštećenja nastanu zbog nedostatka dužne pozornosti Kupca, nedovoljne kontrole, održavanja ili nepravilne upotrebe robe od strane Kupca. Troškove i štete uzrokovane nepravilnim skladištenjem od strane Kupca, obradom nedozvoljenih materijala ili korištenjem neadekvatnih alata snosi isključivo Kupac. Prodavatelj se odriče svake odovornosti zbog prestanka proizvodnje, gubitka dobiti, oportunitetnog troška ili bilo koje druge direktne ili indirektne štete koja je proizašla zbog nepravilnog rada na stroju.

XIII – Prigovori Kupca

Kupac može podnijeti pisani prigovor na E-mail: prigovori@hudek.hr
U slučaju opravdanog prigovora kupca, primjenjuju se uvjeti jamstva s “Jamstvenog lista”.

XIV – Poslovna tajna

Prodavatelj i Kupac su dužni čuvati sve informacije vezane za poslovni odnos (u pisanom, usmenom ili drugom obliku, izravno ili neizravno) kao poslovnu tajnu.

XV – Završne odredbe

Prodavatelj zadržava pravo promjene uvjeta ugovora bez prethodne najave. Svaka izmjena ili dopuna Općih uvjeta prodaje vrijedi samo u pisanom obliku. U slučaju da jedna ili više odredbi Općih uvjeta prodaje postane nevažeća ili neprovediva, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. Ukoliko se ijedna od ovih odredbi na bilo koji način kosi sa Zakonom, automatski postaje nevažeća. Svi sporovi koji eventualno nastanu između ugovornih strana, ugovorne strane će iste prvenstveno rješavati sporazumno, u protivnom se ugovara nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu, uz primjenu materijalnog i postupovnog prava Republike Hrvatske.