Politika privatnosti

 • Voditelj obrade podataka:

Hudek Zagreb d.o.o.  s registriranim sjedištem u Sunekovoj 145,10040 Zagreb, je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

 

 • Kako prikupljamo Vaše podatke:

Hudek Zagreb d.o.o. prikuplja vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

 • ako nas izravno kontaktirate, npr. putem internetske stranice www.hudek-zagreb.hr kako biste zatražili informacije o proizvodima i uslugama.
 • ako izravno od nas kupite proizvod ili uslugu.
 • ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, npr. unosom podataka online na našoj internetskoj stranici.
 • Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem kontakt obrasca su: ime i prezime i e-mail, te dodatno ako je navedeno: adresa, grad i poštanski broj, telefonski broj, OIB.
 • Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem registracijskog obrasca i obrasca za kupovinu: e-mail, ime i prezime, adresa, poštanski broj, grad, broj telefona/mobitela, OIB.
 • Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite.
 • Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

  Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici www.hudek-zagreb.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka Hudek Zagreb d.o.o.
  Hudek Zagreb d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.hudek-zagreb.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

  Molimo da krajnji korisnici pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi razumjeli koje informacije Hudek Zagreb d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.
  Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu gdpr@hudek.hr

  Molimo da krajnji korisnici pažljivo pročitaju ovu Politiku privatnosti. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe www.hudek-zagreb.hr internetske stranice.
  Ukoliko se krajnji korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.hudek-zagreb.hr.

  Ovu Politiku privatnosti Hudek Zagreb d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o povjerljivosti podataka u dijelu “Politika privatnosti” na Internet stranici. Izmjene o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.hudek-zagreb.hr.

  Svaki krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Politici privatnosti. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Politike privatnosti.

  Hudek Zagreb d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog krajnjeg korisnika. Kada se krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na www.hudek-zagreb.hr Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, slanje povratnih informacija Hudek Zagreb d.o.o. može od krajnjeg korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj. Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka krajnjeg korisnika. Ako krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

 • Koji se podaci o vama mogu prikupljati:

  Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac, registracijski obrazac, obrazac za kupovinu) i time date vašu privolu na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Ovdje navodimo dodatne okolnosti u kojima ćemo Vaše informacije podijeliti sa ovlaštenim trećim stranama i dodatne svrhe za koje koristimo Vaše podatke:

 

Pružanje informacija Google Inc.
Google prikuplja informacije putem naše upotrebe usluge Google Analytics na našoj web stranici. Google koristi ove informacije, uključujući IP adrese i podatke iz kolačića, u više svrha, kao što je poboljšanje usluge Google Analytics. Informacije se dijele s Googleom na anonimnoj osnovi. Da biste saznali više o tome koje informacije Google prikuplja, kako upotrebljava te informacije i kako kontrolirati informacije poslane Googleu, pogledajte stranicu partnera Googleovih pravila o privatnosti. Možete se isključiti iz usluge Google Analytics tako da instalirate sljedeći dodatak na pregledniku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dijelimo podatke s našim računovodstvom za porezne svrhe. Na primjer, dijelimo fakture koje izdajemo i primamo kod naših računovođa u svrhu popunjavanja poreznih prijava i računa na kraju godine

 • Kako se vaši podaci mogu koristiti:

Osobne podatke će Hudek Zagreb d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, ispunjavanje narudžbi.

Hudek Zagreb d.o.o. može podijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Hudek Zagreb d.o.o.

Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na gdpr@hudek.hr. U toj e-mail poruci krajnji korisnik treba navesti informacije koje želi nadopuniti ili promijeniti

Kao uvjet kupnje Hudek Zagreb d.o.o. proizvoda i usluga, Hudek Zagreb d.o.o. traži dozvolu krajnjeg korisnika za slanje Administrativne i Promocijske e-mail poruke. Ukoliko kao krajnji korisnik ne želite primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja možete odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na gdpr@hudek.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

Zaštitu podataka Hudek Zagreb d.o.o. uzima ozbiljno i poduzimamo mjere opreza kako bi zaštitili Vaše osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Hudek Zagreb d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s www.hudek-zagreb.hr Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

 • Kako čuvamo sigurnost Vaših podataka:

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima,
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa,
 • postavljen antivirusni program
 • redovito održavanje IT sustava od zlonamjernih programa

 

 • Koliko dugo čuvamo Vaše podatke:

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

 

 • Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i vaše pravo na pritužbu tijelu za zaštitu podataka:

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail gdpr@hudek.hr

Imate pravo:

 • tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke,
 • da vam pružimo primjerak osobnih podataka koje ste nam dali,
 • zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način,
 • tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo,
 • tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom,
 • dati prigovor na svaku obradu [uključujući profiliranje] koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka,
 • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje.

Vaše korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), naših interesa (npr. pravne obveze) ili prava i sloboda drugih. Ako koristite bilo koje od ovih prava, provjerit ćemo osnovanost vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti.
Hudek Zagreb d.o.o. će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da Hudek Zagreb d.o.o. postupa s vašim podacima na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).